EnviMap Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Ooś envimap.pl

EnviMap Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Ooś

https://envimap.pl/raport-o-oddzialywaniu-przedsiewziecia-na-srodowisko/

Prognozy oddziaływania na środowisko dosyć często wykonywane są w ramach projektu EnviMap. Jest to najważniejszy etap postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dokument ten określa się jako "mający charakter dowodu w postępowaniu administracyjnym". Zakres, jaki ma mieć konkretna prognoza regulowany jest odrębnymi przepisami. Zasadniczo wyróżnia się trzy etapy pracy podczas sporządzania prognozy: etap analizy, etap oceny i etap rozwiązań. Opracowanie prognozy wynika z uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych wstępnie. Właściwe organy uzasadniające zakres mogą stwierdzić konieczność jego rozszerzenia lub uszczegółowienia o inne elementy.

EnviMap Krzysztof Pyszny
Tel.: 504278080
Piątkowska 118 / 31
60-649 Poznań
wielkopolskie
REGON: 366345681
WWW: