Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Sportowo- Językowe Fair Play / Prywatny żłobek Rzeszów przedszkolefairplay.info.pl

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Sportowo- Językowe Fair Play / Prywatny żłobek Rzeszów

Prywatny żłobek

Malowanie, rysowanie i rzeźbienie pomaga rozwijać umiejętności wizualno-przestrzenne, zwłaszcza u małych dzieci. Te umiejętności pomagają dzieciom analizować to, co widzą i dokonywać wyborów na podstawie informacji wizualnych. Tworzenie projektów artystycznych i rzemieślniczych pomaga również w rozwijaniu funkcji wykonawczych, w tym pamięci roboczej, elastyczności umysłowej i samokontroli. Kreatywna zabawa i zajęcia są kluczowym sposobem rozwijania tych niezbędnych cech. Te cechy kierują zdolnością Twojego dziecka do planowania swojego zachowania, co ma zasadnicze znaczenie dla odniesienia sukcesu w nauce.

Przedszkole i Żłobek Sportowo-Językowe Fair Play Rzeszów
Tel.: 795957398
ul. Architektów 4
35-082 Rzeszów
podkarpackie
REGON: 365676022
WWW: